Услуги

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Ние предоставяме технология или технологична обработка за нанасяне на наномодифицирано електролизно покритие от хром и никел, осигуряващо енергийна ефективност (по-нисък разход на електроенергия), по-висока микротвърдост, корозионна и износоустойчивост при сухо триене на стоманени детайли.

Предложението към потенциалните клиенти е да подобрят значително свойствата на произвежданите или използвани от тях метални изделия, като ги подложат на никелиране или хромиране съдържащо наночастици и извършвано по патентованата и иновативна технология на компанията.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Уникалност: Патентована и единствена по рода си извънлабораторна масова реализация.
  • Надеждност: По своята същност технологиятагарантира повишени устойчивост, работоспособност (работен ресурс) и цялостни свойства при различни работни условия и механична амортизация на обработените елементи.
  • Иновативност: Благодарение на качествата на наночастиците клиента получава възможността да подобри изключително ефективността на продуктите си при относително много ниска допълнителна инвестиционна стойност, което от своя страна обуславя допълнително избора на технологията на „НАНОТЕХНОЛОГИИ-БИЗНЕС-ИНОВАЦИИ” ООД.

 

Достъпност и същност на технологията


Предлаганата услуга е достъпна за всеки индустриален потребител, включително за малки и средни предприятия разполагащи с подходяща база, като същевременно им осигурява в пъти по-добри показатели в сравнение с неподложените на иновативната обработка елементи.

Същността на технологията се крие в използването в процеса на наночастици, притежаващи изключителни предимства по отношение въздействието на различни външни сили върху металните компоненти при нанасянето на такова покритие.

 

Предимства на технологията

1. Предимства на материали с нанесено наномодифицирано електролизно покритие от хром:

pic1 pic2
Микроснимка на повърхността на хромово покритие без нанокатализатор Микроснимка на повърхността на хромово покритие с нанокатализатор

 

    • Времето за нанасяне на условна единица покритие  се съкращава до 2 пъти при други равни условия – концентрация и температура  на електролита и сила на тока.

 

    • Освен това, тъй като предлаганото от нас  покритие е в пъти по-добро от традиционното, то вместо дебелина на традиционното  покритие 20 микрона, може да се ползва наше с дебелина 10 микрона, което е допълнитилна икономия на хром, енергия и труд.

Също, получената микротвърдост на покритието е около 3 пъти по-голяма от тази на чистото хромово (Cr) покритие и 9 пъти по-висока от тази на стоманата.

200raz 0 200raz
Сечение на хромово покритие без нанокатализатор   Сечение на хромово покритие с нанокатализатор

 


Микроструктури на галванични покрития от хром, легирани с различна концентрация на наночастици, х200

•    Над 5 пъти по-високи стойности на износоустойчивост в сравнение с тези при чистото хромово покритие

•    Значително подобрена корозионна устойчивост.

pic5

 

Макроструктура на повърхност на образец с покритие от хром без нанокатализатор след престой от 254 часа в солена мъгла, х50

 

pic6

 

Макроструктура на повърхност на образец с покритие от хром с нанокатализатор след престой от 254 часа в солена мъгла, х50

pic7 pic8
Част от лагер с хромирана вътрешна повърхност (вляво) Вал на хидромотор, изследвани за корозионна устойчивост (вдясно).

 

При емпиричните тестове, валът на хидромотор  показа бал 9 от най-висок 10 на балната скала на EN ISO 10289/2006 за изследване на корозионна устойчивост в солена мъгла.

2. Предимства на материали с нанесено наномодифицирано електролизно покритие от никел:

•    Модифицираните с нанокатализатор никелови покрития имат дебелина на слоя от 3 до 10 µm в зависимост от условията на никелиране.

•    Също, получената микротвърдост на покритието е около 2 пъти по-голяма от тази на чистото никелово (Ni) покритие и значително по-висока от тази на стоманата.

np bez nd np s nd
Микроснимка на никелово покритие без нанокатализатор Микроснимка на никелово покритие с нанокатализаторМикроструктури на галванични покрития от никел, легирани с различна концентрация на нанокатализатор,     х200

 


pic11Измерване микротвърдостта на никелово покритие и стоманената матрица на образец без участие на нанокатализатор

 


pic12 
Измерване микротвърдостта на никелово покритие и стоманената матрица на образец при концентрация на нанокатализатор

 

•    По-високи стойности на износоустойчивост. Износването е значително по-малко отколкото при покритие без добавка на нанокатализатор.
На следващите фигури са показани топографски изображения на повърхността на образци след 500 m триене:

 

pic13   
Повърхностна топография на образец, получен след нанасяне на покритие без нанокатализатор
 pic14
Повърхностна топография на образец, получен след нанасяне на покритие с нанокатализатор

 

•    Значително подобрена корозионна устойчивост.

 

Илюстрация на твърдението е следващата снимка:

 

Зависимост на скоростта на корозия от времето

 

pic15
Многостъпален вал с чисто никелово покритие (вляво) и с никелово покритие, модифицирано с нанокатализатор (вдясно).

 

Вижда се, че скоростта на корозия зависи от концентрацията на  наночастици в покритието.

ОБОБЩЕНИЕ НА ПРЕДИМСТВАТА НА ТЕХНОЛОГИЯТА
В заключение ние твърдим, че технологията на „НАНОТЕХНОЛОГИИ-БИЗНЕС-ИНОВАЦИИ” притежава изключителните свойства за доказано повече ефективност, издръжливост и цялостна пригодност на обработените елементи, като същевременно успява да се адаптира за индустриално внедряване срещу относително много ниско ценово оскъпяване.

 

Search