НАНОТЕХНОЛОГИИ-БИЗНЕС-ИНОВАЦИИ

Основната цел, която „НАНОТЕХНОЛОГИИ-БИЗНЕС-ИНОВАЦИИ” ООД се стреми да постигне е разработка и пазарно утвърждаване на технология за промишлено внедряване на наномодифицирани електролизни покрития от хром и никел за масовите индустриални и бизнес потребители, при които са налице подходящи за въздействието на технологията продукти.

„Нанотехнологии – Бизнес – Иновации“ ООД

 

Ние предоставяме технология или технологична обработка за нанасяне на наномодифицирано електролизно покритие от хром и никел, осигуряващо енергийна ефективност (по-нисък разход на електроенергия), по-висока микротвърдост, корозионна и износоустойчивост при сухо триене на стоманени детайли.

Предложението към потенциалните клиенти е да подобрят значително свойствата на произвежданите или използвани от тях метални изделия, като ги подложат на никелиране или хромиране съдържащо наночастици и извършвано по патентованата и иновативна технология на компанията.

 

„Нанотехнологии – Бизнес – Иновации“ ООД притежава  технология за  синтез на поликристални микродиаманти.

Поликристалните диаманти имат ред преимущества пред монокристалните:

  • По-висока твърдост;
  • Наличие на много режещи ръбове, което води до по-висока производителност при полиране и по-висок клас на гладкост;
  • Притежават качество на „самозаточване“ – в процеса на работа се от кристала се „отчупват“ наночастички и се образуват нови режещи ръбове.

Тези качества ги правят изключително подходящи за полиране на свръх твърди материали (включително природен диамант), композитни материали, а също за полиране на прецизни детайли и елементи в микроелектрониката, фината механика, медицинската техника.

Ние притежаваме две камери за синтез, с възможност за производство на около 150 000 карата месечно с размери от 0,5 до 20 мкм.

Уникалност

Технологията е патентована и единствена по рода си извънлабораторна масова реализация.

Иновативност

Благодарение на качествата на наночастиците клиентът получава възможността да подобри изключително ефективността на продуктите си при ниска допълнителна инвестиционна стойност.

Надежност

Технологията гарантира повишени устойчивост, работоспособност (работен ресурс) и цялостни свойства при различни работни условия и механична амортизация на обработените елементи.

Search