Предимства на технологията

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

1. Предимства на материали с нанесено наномодифицирано електролизно покритие от хром:

pic1 pic2
Микроснимка на повърхността на хромово покритие без нанокатализатор Микроснимка на повърхността на хромово покритие с нанокатализатор

 

  • Времето за нанасяне на условна единица покритие  се съкращава до 2 пъти при други равни условия – концентрация и температура  на електролита и сила на тока.
  • Освен това, тъй като предлаганото от нас  покритие е в пъти по-добро от традиционното, то вместо дебелина на традиционното  покритие 20 микрона, може да се ползва наше с дебелина 10 микрона, което е допълнитилна икономия на хром, енергия и труд.

Също, получената микротвърдост на покритието е около 3 пъти по-голяма от тази на чистото хромово (Cr) покритие и 9 пъти по-висока от тази на стоманата.

200raz 0 200raz
Сечение на хромово покритие без нанокатализатор   Сечение на хромово покритие с нанокатализатор


Микроструктури на галванични покрития от хром, легирани с различна концентрация на наночастици, х200

•    Над 5 пъти по-високи стойности на износоустойчивост в сравнение с тези при чистото хромово покритие

•    Значително подобрена корозионна устойчивост.

 pic5

Макроструктура на повърхност на образец с покритие от хром без нанокатализатор след престой от 254 часа в солена мъгла, х50

pic6

Макроструктура на повърхност на образец с покритие от хром с нанокатализатор след престой от 254 часа в солена мъгла, х50

pic7 pic8
Част от лагер с хромирана вътрешна повърхност (вляво) Вал на хидромотор, изследвани за корозионна устойчивост (вдясно).

 

При емпиричните тестове, валът на хидромотор  показа бал 9 от най-висок 10 на балната скала на EN ISO 10289/2006 за изследване на корозионна устойчивост в солена мъгла.


2. Предимства на материали с нанесено наномодифицирано електролизно покритие от никел:

•    Модифицираните с нанокатализатор никелови покрития имат дебелина на слоя от 3 до 10 µm в зависимост от условията на никелиране.

•    Също, получената микротвърдост на покритието е около 2 пъти по-голяма от тази на чистото никелово (Ni) покритие и значително по-висока от тази на стоманата.

np bez nd np s nd
Микроснимка на никелово покритие без нанокатализатор Микроснимка на никелово покритие с нанокатализатор


Микроструктури на галванични покрития от никел, легирани с различна концентрация на нанокатализатор,     х200


pic11Измерване микротвърдостта на никелово покритие и стоманената матрица на образец без участие на нанокатализатор


pic12 
Измерване микротвърдостта на никелово покритие и стоманената матрица на образец при концентрация на нанокатализатор

•    По-високи стойности на износоустойчивост. Износването е значително по-малко отколкото при покритие без добавка на нанокатализатор.
На следващите фигури са показани топографски изображения на повърхността на образци след 500 m триене:

pic13   
Повърхностна топография на образец, получен след нанасяне на покритие без нанокатализатор
 pic14
Повърхностна топография на образец, получен след нанасяне на покритие с нанокатализатор

•    Значително подобрена корозионна устойчивост.

Илюстрация на твърдението е следващата снимка:

Зависимост на скоростта на корозия от времето

pic15
Многостъпален вал с чисто никелово покритие (вляво) и с никелово покритие, модифицирано с нанокатализатор (вдясно).

Вижда се, че скоростта на корозия зависи от концентрацията на  наночастици в покритието.

ОБОБЩЕНИЕ НА ПРЕДИМСТВАТА НА ТЕХНОЛОГИЯТА
В заключение ние твърдим, че технологията на „НАНОТЕХНОЛОГИИ-БИЗНЕС-ИНОВАЦИИ” притежава изключителните свойства за доказано повече ефективност, издръжливост и цялостна пригодност на обработените елементи, като същевременно успява да се адаптира за индустриално внедряване срещу относително много ниско ценово оскъпяване.