НАНОТЕХНОЛОГИИ-БИЗНЕС-ИНОВАЦИИ

Основната цел, която „НАНОТЕХНОЛОГИИ-БИЗНЕС-ИНОВАЦИИ” ООД се стреми да постигне е разработка и пазарно утвърждаване на технология за промишлено внедряване на наномодифицирани електролизни покрития от хром и никел за масовите индустриални и бизнес потребители, при които са налице подходящи за въздействието на технологията продукти.

ПРЕДЛАГАНА УСЛУГА

Ние предоставяме технология или технологична обработка за нанасяне на наномодифицирано електролизно покритие от хром и никел, осигуряващо енергийна ефективност (по-нисък разход на електроенергия), по-висока микротвърдост, корозионна и износоустойчивост при сухо триене на стоманени детайли.

Предложението към потенциалните клиенти е да подобрят значително свойствата на произвежданите или използвани от тях метални изделия, като ги подложат на никелиране или хромиране съдържащо наночастици и извършвано по патентованата и иновативна технология на компанията.

Уникалност

Технологията е патентована и единствена по рода си извънлабораторна масова реализация.

Иновативност

Благодарение на качествата на наночастиците клиентът получава възможността да подобри изключително ефективността на продуктите си при ниска допълнителна инвестиционна стойност.

Надежност

Технологията гарантира повишени устойчивост, работоспособност (работен ресурс) и цялостни свойства при различни работни условия и механична амортизация на обработените елементи.